Zarządzanie strefą DNS

Aby przejść w zarządzanie DNS należy na stronie głównej wybrać opcję „Zarządzanie strefą DNS”

Następnie pokaże się okno do zarządzania DNS.Wprowadzamy dane do rekordów i zatwierdzamy w przycisk „Dodaj”

Czy ta informacja była pomocna?

 Drukuj

Polecamy:

Tworzenie subdomeny

Aby stworzy subdomenę należy na stronie głównej wybrać „Zarządzanie subdomenami” Następnie w...

Dodawanie drugiej domeny

Aby dodać drugą lub koleją domenę należy na stronie głównej wybrać „Konfiguracja domen”...

Tworzenie konta FTP

Klikamy na „Zarządzanie kontami FTP” Zostaną wyświetlone konta FTP. Klikamy „Utwórz konto FTP”....

Logowanie do serwisu

Na podany adres Email przyjdzie wiadomość, która zawiera informacje na temat logowania....

Tworzenie bazy danych MySQL

Klikamy na „Zarządzanie MySQL” Następnie klikamy na „Utwórz nową bazę danych”. Kolejno podajemy...