Przekierowanie poczty na inny adres

Aby przekierować pocztę na inny adres należy na stronie głównej wybrać opcję „Przekierowania (aliasy)”.

Następnie wybieramy „Utwórz nowe przekierowanie e-mail”
Kolejno podajemy adres, z którego poczta ma być przekierowana oraz do którego.


Czy ta informacja była pomocna?

 Drukuj

Polecamy:

Tworzenie subdomeny

Aby stworzy subdomenę należy na stronie głównej wybrać „Zarządzanie subdomenami” Następnie w...

Tworzenie konta pocztowego

Klikamy w „Konta pocztowe” Następnie „Utwórz konto pocztowe” Zostanie wyświetlone okno, którym...

Tworzenie konta FTP

Klikamy na „Zarządzanie kontami FTP” Zostaną wyświetlone konta FTP. Klikamy „Utwórz konto FTP”....

Zarządzanie strefą DNS

Aby przejść w zarządzanie DNS należy na stronie głównej wybrać opcję „Zarządzanie strefą DNS”...

Dodawanie drugiej domeny

Aby dodać drugą lub koleją domenę należy na stronie głównej wybrać „Konfiguracja domen”...