Tworzenie konta FTP

Klikamy na „Zarządzanie kontami FTP”Zostaną wyświetlone konta FTP.

Klikamy „Utwórz konto FTP”.


Następnie pojawi się okno, w który podajemy dane konta. 
Zatwierdzamy przyciskiem „Utwórz” 

Czy ta informacja była pomocna?

 Drukuj

Polecamy:

Zarządzanie strefą DNS

Aby przejść w zarządzanie DNS należy na stronie głównej wybrać opcję „Zarządzanie strefą DNS”...

Tworzenie bazy danych MySQL

Klikamy na „Zarządzanie MySQL” Następnie klikamy na „Utwórz nową bazę danych”. Kolejno podajemy...

Dodawanie drugiej domeny

Aby dodać drugą lub koleją domenę należy na stronie głównej wybrać „Konfiguracja domen”...

Tworzenie subdomeny

Aby stworzy subdomenę należy na stronie głównej wybrać „Zarządzanie subdomenami” Następnie w...

Wskaźnik domeny

Aby użyć wskaźnika domeny należy na stronie głównej wybrać „Wskaźniki domen” Nasępienie podajemy...