Artykuły

 Dodawanie drugiej domeny

Aby dodać drugą lub koleją domenę należy na stronie głównej wybrać „Konfiguracja domen”...

 Logowanie do serwisu

Na podany adres Email przyjdzie wiadomość, która zawiera informacje na temat logowania....

 Przekierowanie poczty na inny adres

Aby przekierować pocztę na inny adres należy na stronie głównej wybrać opcję „Przekierowania...

 Tworzenie bazy danych MySQL

Klikamy na „Zarządzanie MySQL” Następnie klikamy na „Utwórz nową bazę danych”. Kolejno podajemy...

 Tworzenie konta FTP

Klikamy na „Zarządzanie kontami FTP” Zostaną wyświetlone konta FTP. Klikamy „Utwórz konto FTP”....

 Tworzenie konta pocztowego

Klikamy w „Konta pocztowe” Następnie „Utwórz konto pocztowe” Zostanie wyświetlone okno, którym...

 Tworzenie subdomeny

Aby stworzy subdomenę należy na stronie głównej wybrać „Zarządzanie subdomenami” Następnie w...

 Wgrywanie plików na serwer FTP

  Są dwie metody wgrywania plików na serwer. Poprzez klienta FTP lub poprzez...

 Wskaźnik domeny

Aby użyć wskaźnika domeny należy na stronie głównej wybrać „Wskaźniki domen” Nasępienie podajemy...

 Zarządzanie strefą DNS

Aby przejść w zarządzanie DNS należy na stronie głównej wybrać opcję „Zarządzanie strefą DNS”...